tipobet bets10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί περιγράφει τις υποχρεώσεις των αθλητριών και αθλητών του Σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ (πρώτης, δεύτερης,  τρίτης κατηγορίας και της κατηγορίας στήριξης), καθώς και των προπονητών τους.

Κανένα «σώμα» δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σαφείς και ξεκάθαρους κανόνες. Κανόνες που πρέπει να είναι γνωστοί σε όλους τους ενδιαφερόμενους και να τηρούνται πλήρως. Μόνο αυτό διασφαλίζει τόσο την ομαλή, όσο και τη δίκαιη λειτουργία του. Έτσι, οι παροχές  και η γενικότερη υποστήριξη (οικονομική και άλλη) αθλητριών / αθλητών και προπονητών, προϋποθέτει την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων.

Αυτή ακριβώς είναι η πρόθεση και η δέσμευση της διοίκησης και του προπονητικού επιτελείου του ΣΕΓΑΣ. Γνωστοί σε όλους και ξεκάθαροι κανόνες, που θα τηρούνται από όλες και όλους. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παρεκκλίσεις.

Οι κανόνες αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ–ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι αθλήτριες και αθλητές που μετέχουν στις κατηγορίες του Σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1.Να αποδέχονται τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς του  αθλήματος,  το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, να τηρούν τις αποφάσεις του Δ.Σ του ΣΕΓΑΣ και τις συμβατικές υποχρεώσεις του ΣΕΓΑΣ που αφορούν αυτούς σε σχέση με σε τρίτους συνεργαζόμενους και χορηγούς της Ομοσπονδίαςκαι να συνεργάζονται στενά με τους εθνικούς προπονητές και την Επιτροπή Αθλητικού Σχεδιασμού και να λειτουργούν στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων τους.

2.Να συμμετέχουν, εφόσον κληθούν, σε όλους τους αγώνες, που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση κι αξιολογούνται από την Ομοσπονδία σαν αγώνες – στόχοι, όπως αυτοί που αναφέρονται παρακάτω:

 • Ολυμπιακοί Αγώνες
 • Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανοικτού & Κλειστού Στίβου όλων των κατηγοριών
 • Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανοικτού & Κλειστού Στίβου όλων των κατηγοριών
 • Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων  και Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συνθέτων Αγωνισμάτων
 • Παγκόσμια Κύπελλα Μαραθωνίου Δρόμου και  Βάδην
 • Ευρωπαϊκά Κύπελλα Βάδην, 10.000μ &  Χειμερινών Ρίψεων
 • Παγκόσμιο &   Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος
 • Μεσογειακοί Αγώνες
 • Βαλκανικά Πρωταθλήματα Ανοικτού & Κλειστού Στίβου, όλων των κατηγοριών
 • Διεθνή meetings που διοργανώνονται στην Ελλάδα.
 • Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών

Η μη συμμετοχή δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή τραυματισμού, που θα βεβαιώνεται από ιατρό της υγειονομικής υπηρεσίας ΣΕΓΑΣ και μετά από έγκριση της  ΕΠΑΣ.

3.Να συμμετέχουν, εφ’  όσον κληθούν,  στις προπονητικές συγκεντρώσεις της Ομοσπονδίας (προετοιμασίας ή πριν από μεγάλες διοργανώσεις).

 1. Να είναι στην διάθεση των εθνικών προπονητών και του υπεύθυνου Ομοσπονδιακού  για τις ομάδες των σκυταλοδρομιών όλων των κατηγοριών.
 2. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον ιματισμό που παρέχει ο ΣΕΓΑΣ  όταν συμμετέχουν σε αγώνες, στους οποίους εκπροσωπούν την εθνική ομάδα. Η υποχρέωση των αθλητών – αθλητριών να φορούν είδη της εκάστοτε χορηγού εταιρείας ισχύει όχι μόνο μέσα στους προπονητικούς και αγωνιστικούς χώρους, αλλά και καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια των αποστολών των εθνικών ομάδων, δηλαδή στα αεροδρόμια (εφόσον έχει χορηγηθεί σχετική ενδυμασία, αλλιώς πολιτική περιβολή) και κατά την αναχώρηση / άφιξη και στα ξενοδοχεία, που καταλύει η εθνική ομάδα.  Η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις εμφανίσεων των αθλητών- αθλητριών σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως εορτές, βραβεύσεις, συνεντεύξεις τύπου ή συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφόσον συμμετέχουν εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα. Εάν σε εκδηλώσεις τέτοιου είδους οι αθλητές-αθλήτριες φέρουν πολιτική περιβολή, τότε μέσω αυτής δε θα πρέπει να προβάλουν αμέσως ή εμμέσως καμία άλλη εταιρεία

Διευκρινίζεται ότι γενικά απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου χορηγού, πλην αυτών, που έχουν συμβληθεί με την Ομοσπονδία, σε όλη τη διάρκεια των αγώνων.  Τέλος, απαγορεύεται και η με κάθε άλλον τρόπο, πέραν της εγκεκριμένης περιβολής διαφήμιση άλλων εταιρειών ή χρήση προϊόντων, όπως τατουάζ, κολιέ, σκουλαρίκια, κορδέλες και λοιπά αξεσουάρ.

Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής ή παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων ο αθλητής θα τιμωρείται μα βάση τις διατάξεις του Νόμου για τον αθλητισμό και θα στερείται των εκτάκτων παροχών, που τυχόν θα δικαιούταν από τους συγκεκριμένους αγώνες, καθώς και θα επιβαρύνεται με τα ποσά των οικονομικών κυρώσεων που θα προκύψουν σε βάρος της Ομοσπονδίας, λόγω παραβίασης όρων του συμβολαίου της με τη χορηγό εταιρεία ιματισμού.

 1. Να μετέχουν κατ’ υπόδειξη της Ομοσπονδίαςσε επίσημες ομαδικές φωτογραφήσεις της ίδιας ή των χορηγών τηςκαθώς και σε ετήσιες εορτές και βραβεύσεις του ΣΕΓΑΣ, συνεντεύξεις τύπου των επίσημων γεγονότων και πρωταθλημάτων του, σεμινάρια, δράσεις και γενικάενέργειες δημοσιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ.
 2. Να σέβονται τους κανόνες που αφορούν την τοποθέτηση και την κατάσταση των διακριτικών αριθμών που φέρουν στην αθλητική τους περιβολή και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που παρεμποδίζουν την προβολή των οργανωτών και χορηγών του αγώνα (π.χ. δίπλωμα του αριθμού).
 3. Να καταθέτουν στην Ομοσπονδία, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του καταστατικού του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και της I.A.A.F. (άρθρο 19), τα προσωπικά συμβόλαιακαι/η απλές συμφωνίες, που συνάπτουν με εταιρείες αθλητικών ειδών και χορηγούς, πριν τα/τις υπογράψουν και χωρίς κατ’ ανάγκη να αποκαλύπτουν το οικονομικό αντίτιμό τους. καθώς και να  γνωστοποιούν τους επίσημους Χορηγούς της Ομοσπονδίας στους τυχόν ατομικούς Χορηγούς τους κατά τη σύναψη των συμβάσεων τους.Αυτό απαιτείται προκειμένου να ελέγχονται και αποφεύγονται δεσμεύσεις των αθλητών προς τρίτους οι οποίες είναι σε διάσταση με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, τα καταστατικά του ΣΕΓΑΣ και IAAF, τις δεσμεύσεις του παρόντος κανονισμού και τις συμβατικές δεσμεύσεις του προγράμματος χορηγιών και μάρκετινγκ του ΣΕΓΑΣ.
 4. Να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς, ιδιαιτέρως όταν εκπροσωπούν τα εθνικά χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις ή παρεμβάσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δεν είναι συμβατές με το ήθος, τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού, του αθλητισμού γενικά και του Αθλήματος ειδικότερα και μπορούν να προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα. Εφόσον υπάρξει ανάρμοστη συμπεριφορά, του θέματος θα επιληφθεί η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων ή η Δικαστική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ.
 5. Να τίθενται  υπό την προπονητική καθοδήγηση Ομοσπονδιακών Προπονητών ή άλλων προπονητών της επιλογής ή της έγκρισης της ΕΠΑΣ (οι οποίο πρέπει να είναι κάτοχοι σχετικής άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.
 6. Να δηλώνουν υπεύθυνα στην ΕΠΑΣ, με την έναρξη της αγωνιστικής προετοιμασίας (Οκτώβριος), τον προπονητή με τον οποίο θα συνεργασθούν και ο οποίος θα έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της παρακολούθησης του προπονητικού και αγωνιστικού προγράμματός τους.
 7. Αλλαγή προπονητή στη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς, επιτρέπεται για πολύ σοβαρούς λόγους  και μόνο με την έγκριση της Ομοσπονδίας. Στην αντίθετη περίπτωση ο νέος προπονητής δε θα δικαιούται τις πάσης φύσεως παροχές της Ομοσπονδίας, που προκύπτουν από διακρίσεις του αθλητή – αθλήτριας του και περιλαμβάνονται στο σύστημα πριμοδότησης – βαθμολόγησης του ισχύοντος  σχεδιασμού.

Εφόσον υπάρξει έγκριση της Ομοσπονδίας, οι τυχόν έκτακτες παροχές («πριμ»), που θα καταβάλλονται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα μοιράζονται στους δύο προπονητές αναλογικά, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που ο καθένας είχε υπό την προπονητική του επίβλεψη τον αθλητή ή την αθλήτρια.

 1. Να δηλώνουν εγγράφως στην Ομοσπονδία, στην αρχή της περιόδου (1-15 Οκτωβρίου), τον εκπρόσωπο τους (manager),  εφόσον υπάρχει, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή τους σε αγώνες του εξωτερικού.
 2. Να ζητούν εγκαίρως και εγγράφως την έγκριση της Ομοσπονδίας  (μέσω του προπονητή τους ή του εκπροσώπου τους) για τη συμμετοχή τους σε διεθνή meetings Ι.Α.Α.F. και Ε.Α.Α.  καθώς και να δηλώνουν την συμμετοχή τους σε όλους τους αγώνες που θα κάνουν εντός της Ελλάδος. Επίσης να ενημερώνουν εγγράφως και έγκαιρα την ΕΠΑΣ όταν χρειάζεται η εξασφάλιση αδείας από την εργασία τους (υπηρεσία δημοσίου κ.α.) ή τις ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας (για τους υπηρετούντες).
 3. Να βρίσκονται κάθε στιγμή στη διάθεση του ΕΣΚΑΝ και του WADA,  να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς τους και να  υποβάλλονται, όταν τους ζητηθεί, με νόμιμη διαδικασία κλήσης,   σε ελέγχους αντί – ντόπινγκ (Doping Control), που μπορεί να διενεργηθούν από το ΕΣΚΑΝ, τον WADA, τον ΣΕΓΑΣ, την ΕΟΕ, τη ΔΟΕ και τη ΓΓΑ, με βάση τα ισχύοντα διεθνώς από την I.A.A.F. (τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι).

Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού δείγματος, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί, ο αθλητής ή η αθλήτρια θα στερείται των παροχών του σχεδιασμού, μέχρι να λήξει ο χρόνος ποινής που θα τους επιβληθεί, αλλά και θα έχει την υποχρέωση να επιστρέψει στην Ομοσπονδία τις οικονομικές απολαβές, που έχει λάβει από την ημερομηνία έναρξης της ποινής που θα επιβληθεί.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αποστολή των «where about’s» στην  IAAF και στο ΕΣΚΑΝ, αυτή υλοποιείται από  κάθε αθλήτρια και αθλητή με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

 1. Να εφαρμόζουν και να σέβονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ξενώνων, εφόσον επιλεγούν από την ΕΠΑΣ για αν διαμένουν στους ξενώνες του Αγίου Κοσμά, του Ολυμπιακού Σταδίου, ή της Θεσσαλονίκης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ομοσπονδία διακόπτει την παραμονή τους σε αυτούς.

Η παραμονή στους ξενώνες διακόπτεται επίσης, με εισήγηση της ΕΠΑΣ στο ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, σε αθλήτριες και αθλητές που βρέθηκε θετικό δείγμα τους σε έλεγχο doping ή που έχουν διακόψει την προπονητική τους προετοιμασία.

Διευκρινίζεται ότι δεν  επιτρέπεται η διαμονή συγγενικών και φιλικών προσώπων των αθλητών και αθλητριών στους ξενώνες της ομοσπονδίας (όπως άλλωστε και στα ξενοδοχεία στα οποία διαμένει η εθνική ομάδα).

 1. Να υποβάλλουν πλήρη δικαιολογητικά για τις προετοιμασίες τους ή για τη συμμετοχή  τους σε αγώνες, που έχουν εγκριθεί από το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, μετά από πρόταση της ΕΠΑΣ. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να είναι κάθε φορά τα νόμιμα, όπως προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία και τις προδιαγραφές που θέτει το λογιστήριο του ΣΕΓΑΣ.
 2. Να απευθύνονται στην ιατρική υπηρεσία του ΣΕΓΑΣ για οποιοδήποτε πρόβλημα τους. Η Ομοσπονδία παρέχει πλήρη ιατρική και φυσιοθεραπευτική κάλυψη μέσα από την υγειονομική της υπηρεσία στους αθλητές – αθλήτριες του σχεδιασμού, καθώς και σε  αθλητές – αθλήτριες των προεθνικών ομάδων.

Μετάβαση στο Εξωτερικό για ιατρικούς λόγους,   θα πραγματοποιείται μόνο όταν κρίνεται  απαραίτητη, μετά από εισήγηση της υγειονομικής επιτροπής του ΣΕΓΑΣ, σχετική πρόταση της ΕΠΑΣ και έγκριση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

Σε περίπτωση παραβίασης του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ η Ομοσπονδία, ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, μπορεί να επιπλήττει, να περικόπτει ή να αναστέλλει τις παροχές που προβλέπει η κατηγορία του σχεδιασμού στην οποία είναι ενταγμένοι αθλητές κι αθλήτριες, μετά από πρόταση της ΕΠΑΣ και αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΓΥΜΝΑΖΟΥΝ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Οι ομοσπονδιακοί προπονητές καθώς και οι προπονητές που γυμνάζουν αθλήτριες και αθλητές που μετέχουν στις κατηγορίες του Σχεδιασμού του ΣΕΓΑΣ έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1.Να αποδέχονται τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς του  αθλήματος,  το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας που διέπει τον Αγωνιστικό Αθλητισμό, καθώς και να τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων, να τηρούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και να συνεργάζονται στενά με τους εθνικούς προπονητές και την Επιτροπή Αθλητικού Σχεδιασμού και να λειτουργούν στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων τους.

 1. Να συνεργάζονται στενά με τον Εθνικό Προπονητή για όλα τα θέματα που αφορούν τους αθλητές που έχουν στην ευθύνη τους. Να υποβάλουν τέλος Οκτωβρίου τον αγωνιστικό προγραμματισμό των αθλητών – τριών, που γυμνάζουν  και καθορίζουν τις περιόδους της προπονητικής προετοιμασίας τους. Ο προγραμματισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τους αγώνες στόχους της Ομοσπονδίας και να έχει την έγκριση του Εθνικού Προπονητή. Στην συνέχεια καταθέτει τον ετήσιο προγραμματισμό μέσω του οποίου  προσδιορίζονται οι αγωνιστικοί στόχοι για κάθε αθλήτρια και αθλητή του. Επίσης να εισηγούνται στον Εθνικό Προπονητή τη δημιουργία των καταλληλότερων συνθηκών για την σωστή προπονητική προετοιμασία των αθλητριών και αθλητών  τους, με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων τους και την πραγματοποίηση των αγωνιστικών τους στόχων.
 2. Να διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας όσον αφορά την αγωνιστική προτεραιότητα των αθλητριών και αθλητών τους, σε σχέση με τους εκπροσώπους των αθλητών – τριών (μάνατζερ) και σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας απέναντι στους χορηγούς της.
 3. Να συμμετέχουν ενεργά, μαζί με τοις αθλήτριες και τους αθλητές τους, στις προπονητικές συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται από την Ομοσπονδία. Επίσης  να παρακολουθούν ή να διδάσκουν σε σεμινάρια, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες δουλειάς που συγκροτεί η Ομοσπονδία για την εκτέλεση ερευνητικών η άλλων προγραμμάτων.
 4. Να υποβάλουν τις αθλήτριες και αθλητές τους στις απαραίτητες μετρήσεις και ελέγχους  σε συμβεβλημένα εργαστήρια, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Νοσοκομεία, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εθνικού Προπονητή  και με την καθοδήγηση των ειδικών επιστημόνων της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αιματολογικές εξετάσεις όπως αυτές καθορίζονται από την Υγειονομική  Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ.
 5. Να επιβλέπουν την επιμελή και έγκαιρη παροχή πληροφοριών (WHERE ABOUT’S) των αθλητριών και αθλητών που γυμνάζουν, να τους ενημερώνουν  και να παρακολουθούν την πιστή τήρηση των κανονισμών και των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν την αποφυγή της φαρμακοδιέγερσης,  που έχουν θεσπιστεί από την IAAF, το ΕΣΚΑΝ και την Ελληνική Πολιτεία. Στην περίπτωση που αθλήτρια ή αθλητής που γυμνάζουν τιμωρηθεί για λήψη απαγορευμένων ουσιών ή γενικότερα για παράβαση των κανονισμών Doping Control, (όπως για ανακριβή στοιχεία «where about»), τότε θα διακόπτεται η συνεργασία και το συμβόλαιο τους με τον ΣΕΓΑΣ. Επίσης η Ομοσπονδία θα  διατηρεί το δικαίωμα να διώξει νομικά τον συγκεκριμένο προπονητή για δυσφήμηση του αθλήματος. Τέλος, σε περίπτωση τιμωρίας της αθλήτριας ή του αθλητή τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τυχόν απολαβές  («πριμ») που έλαβαν από την Ομοσπονδία για επιτυχίες τους.
 6. Να υποβάλλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς τον αγωνιστικό απολογισμό τους, για κάθε αθλήτρια και αθλητή που γυμνάζουν, ασχέτως αν η αθλήτρια ή ο αθλητής συμπεριλαμβάνεται η όχι στις κατηγορίες του σχεδιασμού.

Οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές οφείλουν να απασχολούνται σε καθημερινή βάση στα Κέντρα Υψηλού Αθλητισμού Στίβου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιφέρειας και να γυμνάζουν αθλήτριες και αθλητές που είναι ενταγμένοι στις κατηγορίες του σχεδιασμού και άλλων επίλεκτων, ταλαντούχων αθλητών – που θα τους ζητηθεί από την ΕΠΑΣ και τον αντίστοιχο Εθνικό Προπονητή.

Εκτός της κύριας εργασίας τους δεν έχουν άλλη απασχόληση πέραν αυτής που τους αναθέτει  η Ομοσπονδία.

Σε περίπτωση απόσπασης από την Γ.Γ.Α απαγορεύεται να έχουν άλλη απασχόληση πέραν της προπονητικής στην Ομοσπονδία ή σε Συλλόγους της Ομοσπονδίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΈΛΛΗΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

KEΦΑΛΑΙΟ 1o

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 1

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την αρχική εγγραφή αθλητή Έλληνα υπηκόου στις τάξεις οποιουδήποτε αθλητικού Σωματείου, που ανήκει στην δύναμη του ΣΕΓΑΣ, πρέπει ο εγγραφόμενος:

 1. 1. Να έχει συμπληρώσει ηλικία έξι (6) ετών (6+1 ημέρα) και να μη ξεπερνάει το 35 έτος, συμπληρωμένο.
 2. 2. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο της δύναμης του ΣΕΓΑΣ.

3.«Έλληνες και Ελληνίδες υπήκοοι, που έχουν την υπηκοότητα και άλλης χώρας, διαμένουν στην αλλοδαπή και μετέχουν σε αγώνες που διεξάγονται σε αυτήν, μπορούν να εγγραφούν και σε Ελληνικό σωματείο και να αγωνίζονται σε αγώνες και πρωταθλήματα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι ή οι έχοντες την επιμέλεια αυτών δηλώσουν ότι, (εφ’ όσον κληθούν) θα αγωνίζονται μόνο με την Ελληνική Εθνική Ομάδα».

Άρθρο 2

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει ο εγγραφόμενος:

 1. Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο (αίτηση εγγραφής) του ΣΕΓΑΣ που θα υπογράφεται από τον ίδιο. Εάν πρόκειται για ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του) , θα υπογράφεται προαιρετικά από τον ίδιο και υποχρεωτικά από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.
 2. Να συνυποβάλλει, αντίγραφο κατάθεσης του παραβόλου ,των δέκα (10) ευρώ, στην Τοπική ΕΑΣ.
 3. Να υποβάλλει πιστοποιητικό, εγγραφής του, στα αντίστοιχα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, ή επικυρωμένη, φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
 4. Να προσκομίσει τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες του τύπου της αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Από 6 έως 12 ετών, οι αιτήσεις εγγραφής, υποβάλλονται στις ΕΑΣ, οι οποίες και εκδίδουν, το σχετικό Δελτίο. Μετά το 12ο έτος,(12+1 ημέρα), θα υποβάλλονται για έκδοση Νέου Δελτίου στον ΣΕΓΑΣ.
 6. Οι αθλητές-τριες της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, πέραν των ανωτέρω, θα υποβάλλουν, μέσω του ελληνικού σωματείου στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν και:

α.  Υπεύθυνη  δήλωση, των ιδίων ή  σε περίπτωση  ανηλίκων, των εχόντων την επιμέλεια, με την οποία θα γνωστοποιείται το Σωματείο,  η πόλη και η χώρα διαμονής.

β. Υπεύθυνη  δήλωση, των ιδίων, ή  σε περίπτωση  ανηλίκων, των εχόντων την επιμέλεια, με την οποία θα δηλώνεται η υποχρέωσή τους, να αγωνίζονται μόνον με την Ελληνική Εθνική Ομάδα του Στίβου.

γ. Σχετική βεβαίωση περί της μόνιμης κατοικίας στην αλλοδαπή, από αρμόδια αρχή της πόλης που διαμένει στο Εξωτερικό.

δ. Νόμιμα αντίγραφα διαβατηρίων των δύο χωρών.

 1. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 3, Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής ενώ ήδη ανήκει σε άλλο Σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών από κάθε αγώνα και η αίτηση του απορρίπτεται. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο αθλητής που υπογράφει περισσότερες της μίας αιτήσεις μετεγγραφής για διαφορετικά σωματεία. Οι αιτήσεις αυτές απορρίπτονται και ο αθλητής παραμένει στο Σωματείο που ανήκει.
 2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 124 επ. του Ν.2725/99, η απόφαση περί εγγραφής ή μετεγγραφής αθλητού, μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή οποιουδήποτε τρίτου Σωματείου της δυνάμεως του ΣΕΓΑΣ ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα του αθλητή προσώπου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.

Άρθρο 3

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αθλητής-τρια, που ανήκει στην δύναμη σωματείου μέλους του ΣΕΓΑΣ, μπορεί να αγωνισθεί σε αγώνες στο εξωτερικό, μόνο, μετά από σχετική αίτηση και έγκριση του ΣΕΓΑΣ.

Σε περίπτωση συμμετοχής χωρίς έγκριση του ΣΕΓΑΣ επιβάλλεται, στον αθλητή ποινή αποκλεισμού μέχρι ενός (1) έτους.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των αθλητών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος (διπλή υπηκοότητα).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 4

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος που προκύπτει από την ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού σε βάθος και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η Πολιτεία και ο ΣΕΓΑΣ για την προστασία του περιφερειακού αθλητισμού και την υποστήριξη με υλικά και ηθικά μέσα των αθλούμενων, οι μετεγγραφές των αθλητών-τριών σε Ελληνικά σωματεία διέπονται από τις εξής διατάξεις:

Άρθρο 5

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 1. Αθλητής ηλικίας μέχρι 12 ετών (11 και 364 ημέρες) δικαιούται να μετεγγραφεί σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο ανήκει. Οι αιτήσεις, υποβάλλονται στις τοπικές ΕΑΣ, την περίοδο των μεταγραφών, μαζί με αντίγραφο κατάθεσης του παραβόλου, των δέκα (10) ευρώ..
 2. Αθλητής ηλικίας άνω των 12 και μέχρι 15 ετών (14 και 364 ημέρες) δικαιούται να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο ανήκει. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο μια φορά.
 3. Αθλητής άνω των 28 ετών (28&1 ημέρα συμπληρωμένων), μέχρι και 35 συμπληρωμένων, δικαιούται να μετεγγραφεί σε Σωματείο της αρεσκείας του, κάθε δύο (2) έτη, εκτός και αν υπάρχει η συναίνεση του Σωματείου που ανήκει, οπότε επιτρέπεται και από τον πρώτο χρόνο. Από 35 ετών (35&1 ημέρα συμπληρωμένων), σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα Μετεγγραφής, έχουν, οι αθλητές, που την προηγούμενη, της Μεταγραφικής, αγωνιστική περίοδο, είχε πετύχει, επίδοση, που περιλαμβάνεται, στις πενήντα (50) καλύτερες, του ετήσιου πίνακα επιδόσεων, του αγωνίσματος του.
 4. Αθλητές που κατά την τελευταία διετία πριν την κατάθεση της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκαν σε κανένα επίσημο αγώνα Στίβου (αγώνας που γίνεται υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Γ..Α.Σ και περιλαμβάνεται στο Καλεντάρι της Ομοσπονδίας για το υπόψη χρονικό διάστημα) συμπεριλαμβανομένων και της Εθνικής Ομάδας δικαιούνται να μετεγγραφούν σε άλλο σωματείο (σύλλογο), αλλά με την συναίνεση εφόσον είναι ανήλικοι, του ασκούντος επ΄ αυτών τη γονική μέριμνα. Εξαιρούνται της παραπάνω διάταξης οι Αθλητές που δεν αγωνίσθηκαν την τελευταία διετία εξ’ αιτίας της τιμωρίας τους από την Ομοσπονδία, λόγω παραβίασης των άρθρων του Κανονισμού antidoping.
 5. Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, (ΤΕΙ και ΑΕΙ), δικαιούται να μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο του Νομού, σε πόλη του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η πόλη όπου σπουδάζει απέχει από την πόλη που εδρεύει το Σωματείο στο οποίο ανήκει, άνω των διακοσίων πενήντα (250) χιλιομέτρων ή των πενήντα (50) ναυτικών μιλίων όταν πρόκειται για μετακίνηση από ή προς νησιά. Η αίτηση μετεγγραφής πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και από βεβαίωση του τόπου της νέας κατοικίας του.

Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή την διακοπή της φοίτησής του, ο αθλητής επανέρχεται στο Σωματείο εκ του οποίου προέρχεται κατόπιν αιτήσεως, του Σωματείου αυτού, το οποίο οφείλει να προσκομίσει και τα σχετικά  αποδεικτικά,  κατά την πρώτη χρονικά, μετά την αποφοίτησή του, μεταγραφική περίοδο. Επίσης και κατά την ίδια διαδικασία ο αθλητής επιστρέφει στο Σωματείο, από το οποίο προέρχεται, εφόσον έχει συμπληρώσει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα το νόμιμο χρόνο σπουδών αυξημένο κατά δύο (2) έτη.

Το παραπάνω δικαίωμα του Σωματείου, εάν δεν ασκηθεί εντός δύο (2) ετών από της γενέσεως του αποσβένεται και ο αθλητής παραμένει οριστικά στο Σωματείο της έδρας του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ο αθλητής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος νέας μετεγγραφής, για τους ιδίους μόνο λόγους, με την συναίνεση του αρχικού του Σωματείο (ή και του σωματείου στο οποίο ανήκει), σε σωματείο  της  πόλης, του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να επιστρέψει στο αρχικό σωματείο. Το ίδιο θα ισχύει, σε περίπτωση, διαγραφής, αναστολής  ή διάλυσης του σωματείου.

6.Αθλητής που μετοίκησε για λόγους επαγγελματικούς όπως:

α) διορισμού ή μετάθεσης σε θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (προκειμένου περί ανηλίκου, των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα) και το γεγονός αποδεικνύεται από Δημόσιο έγγραφο (πράξη διορισμού ή μεταθέσεως).

β) λόγω πρόσληψης σε θέση του Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου (ή προκειμένου περί ανηλίκου των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα), και το γεγονός αποδεικνύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καθώς και του εργοδότη, σε τόπο εργασίας, στα όρια του Νομού που έχει την έδρα του το νέο Σωματείο, δικαιούται να μεταγραφεί σε σωματείο του τόπου εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός απέχει από τον τόπο της έδρας του σωματείου που ανήκει περισσότερο των διακοσίων (πενήντα 250) χιλιομέτρων ή των πενήντα (50) ναυτικών μιλίων όταν πρόκειται για μετακίνηση από ή προς νησιά.

Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως στον τόπο της αρχικής κατοικίας, ο αθλητής επανέρχεται στο σωματείο που ανήκε, με αίτηση που υποβάλλεται από το σωματείο αυτό, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά επανεγκατάστασης, αντίστοιχα των ανωτέρω.

7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6(α) ,6(β) του παρόντος άρθρου και για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία και αυτό θα έχει εφαρμογή για αθλητές ηλικίας 14 ετών και άνω (ΠΠ-ΠΚ Α΄ και μεγαλύτεροι).

Σε περίπτωση, νέας Μετεγγραφής, για τους ιδίους λόγους, το αρχικό σωματείο, θα συνεχίζει να μοιράζεται τους βαθμούς αξιολόγησης και με το νέο Σωματείο, μέχρι τη συμπλήρωση των 3 ετών, συνολικά.

Το δικαίωμα αυτό, σταματάει να ισχύει, στις περιπτώσεις, διαγραφής, διάλυσης ή αναστολής   λειτουργίας του Σωματείου.  Σε περιπτώσεις,  συνένωσης  Σωματείων ή απορρόφησης  ολόκληρου του τμήματος,  από άλλο σωματείο, οι βαθμοί  θα προσμετρούνται, στην επομένη αγωνιστική περίοδο .

Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των Αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την Επιτροπή μεταγραφών διότι δεν ικανοποιούσαν τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6(α),6(β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 1. Αθλητής ηλικίας άνω των 15 μέχρι 18 (17&364 ημέρες) ετών, δύναται να μετεγγραφεί με την συγκατάθεση του Σωματείου του η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και στο οποίο θα αναγράφεται το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.
 2. Αθλητής ηλικίας 18 μέχρι 28 ετών (27&364 ημέρες), δύναται να μετεγγραφεί με την συγκατάθεση του Σωματείου του η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και στο οποίο θα αναγράφεται το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.
 3. Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του-της σε ανώτερο ή ανώτατο, δημόσιο, εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής (ΤΕΙ και ΑΕΙ) (που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εγγραφής) ή για λόγους επαγγελματικούς και ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης ή απόστασης δια θαλάσσης, δικαιούται να μεταγραφεί σε Σωματείο του Νομού του τόπου σπουδών ή εργασίας του, με τη συγκατάθεση του Σωματείου του. Μετά την αποφοίτηση του ή την επανεγκατάσταση στον τόπο της αρχικής του κατοικίας επανέρχεται στο αρχικό του σωματείο με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 5. Στην περίπτωση αυτή και για τις τρεις (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία.

Το δικαίωμα αυτό, σταματάει να ισχύει, στις περιπτώσεις, διαγραφής, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του Σωματείου.  Σε περιπτώσεις,  συνένωσης  Σωματείων ή απορρόφησης ολόκληρου του τμήματος,  από άλλο σωματείο, οι βαθμοί  θα προσμετρούνται, στην επομένη αγωνιστική περίοδο .

Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των Αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την Επιτροπή μεταγραφών διότι δεν ικανοποιούσαν  τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Η΄ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αθλητής δικαιούται να ενταχθεί ελεύθερα και οποιαδήποτε χρονική περίοδο σε οποιοδήποτε Σωματείο, αν το Σωματείο του διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή το αθλητικό του τμήμα καταργήθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ή διαγράφηκε από τον ΣΕΓΑΣ με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης ή ανέστειλε την δραστηριότητα του αθλητικού του τμήματος επί δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους. Το αυτό ισχύει όταν το σωματείο απωλέσει την ειδική αναγνώριση σύμφωνα με το Ν.2725/99. Σε όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο αθλητής προσκομίζοντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του ελευθερώνεται οποτεδήποτε και εγκρίνεται η μετεγγραφή του σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

Άρθρο 8

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 1. Στα πλαίσια της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή καθώς και της προστασίας των αθλητών, επιτρέπεται η Μετεγγραφή αθλητή-τριας από το Σωματείο στο οποίο ανήκει χωρίς την συναίνεση αυτού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις συνδρομής, Σπουδαίων και Σοβαρών λόγων, οι οποίοι κρίνονται από την Επιτροπή Μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ.
 2. Σπουδαίοι και Σοβαροί λόγοι είναι, ενδεικτικά:

α) Η αδρανοποίηση ή υποβάθμιση της αθλητικής δραστηριότητας του σωματείου καθώς και η έλλειψη κατάλληλων συνθηκών άθλησης, εφ’ όσον ο αθλητής δεν μετέχει και δεν καλύπτεται, από τις παροχές, που  προβλέπονται, από το σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ.

β) Η απαξιωτική συμπεριφορά των οργάνων του σωματείου έναντι του αθλητή και η αγωνιστική περιθωριοποίηση αυτού.

γ) Η παραβίαση τυχόν εγγράφων συμφωνιών και ο κλονισμός εμπιστοσύνης μεταξύ σωματείου και αθλητή.

δ) Η μεταδημότευση στο Δήμο που έχει έδρα το Σωματείο που καταθέτει την αίτηση μεταγραφής.

ε) Η παραβίαση εκ μέρους οργάνων του σωματείου των κανόνων ηθικής, ευπρέπειας  και Κανονισμών του αθλήματος, έναντι του αθλητή ή/και των οικείων του κλπ.

 1. Η Επιτροπή Μεταγραφών του ΣΕΓΑΣ εξετάζει τόσον την σοβαρότητα, όσον και την, τυχόν, προσχηματικότητα των επικαλούμενων λόγων, για την απόδειξη των οποίων πρέπει να προσκομίζονται επαρκή στοιχεία κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης Μετεγγραφής.
 2. Η αλλαγή προπονητή δεν συνιστά αφ’ εαυτής, σοβαρό και σπουδαίο λόγο έγκρισης της αίτησης Μετεγγραφής.
 3. Κάθε Σωματείο, μπορεί να υποβάλει, μέχρι δύο (2) αιτήσεις Μετεγγραφής, για τους Σπουδαίους λόγους.
 4. Για την εξέταση της αίτησης μεταγραφής για σπουδαίο λόγο, κατατίθεται στον ΣΕΓΑΣ παράβολο διακοσίων (200) ευρώ. Σε περίπτωση παραδοχής της αίτησης από την Επιτροπή Μεταγραφών, το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέτη, αλλιώς καταπίπτει υπέρ του ΣΕΓΑΣ προς κάλυψη των δαπανών συζήτησης.

Άρθρο 9

ΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτά από κάθε κατηγορία τους παρακάτω αθλητές:

Άρθρο 5 παρ.1, μέχρι 2, από 6 έως 9 ετών και άλλους 2, από 9 έως 12 ετών από το ίδιο Σωματείο. Εξαιρούνται του δικαιώματος, τα Νέα Σωματεία, της ίδιας πόλης, για τα 3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους, από την αναγνώριση τους στο ΣΕΓΑΣ.

Άρθρο 5 παρ.2 μέχρι 2

Άρθρο 5 παρ.3 μέχρι 2 και 1 ακόμη με συγκατάθεση

Άρθρο 5 παρ.4 μέχρι 2

Άρθρο 5 παρ.5 μέχρι 2

Άρθρο 5 παρ.6 μέχρι 2

Άρθρο 6 παρ.1 μέχρι 2

Άρθρο 6 παρ.2 μέχρι 3

Άρθρο 6 παρ.3 μέχρι 1

Άρθρο 7 χωρίς περιορισμό.

Οι αθλητές που αποκτώνται καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω αριθμητικών περιορισμών, καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μετεγγραφής τους από την Επιτροπή Μετεγγραφών, προσμετρούνται στον αριθμό των δικαιουμένων να αποκτηθούν από τα Σωματεία στην επομένη μεταγραφική περίοδο, στην ίδια κατηγορία.

Στα αξιολογούμενα πρωταθλήματα και αγώνες (Πανελλήνια – Διασυλλογικοί), οι βαθμοί που απορρέουν από την κατάταξη των αθλητών-αθλητριών που αποκτήθηκαν την τελευταία μεταγραφική περίοδο, με απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ., καθ ́ υπέρβαση των αριθμητικών διατάξεων του κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και των οποίων οι σχετικές αιτήσεις είχαν απορριφθεί από την επιτροπή μετεγγραφών, δεν προσμετρούνται στη βαθμολογία, της ετήσιας αξιολόγησης του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Άρθρο 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ που εκδίδεται το μήνα Σεπτέμβριο έκαστου έτους συγκροτείται Επιτροπή Μετεγγραφών αποτελούμενη από έναν εκ των Αντιπροέδρων, ή ένα μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ ως Πρόεδρο και έναν εκ των Ειδικών Γραμματέων ή ένα μέλος του Δ.Σ., ως Γραμματέα και τρία φίλαθλα μέλη κατά προτίμηση νομικούς που τουλάχιστον κατά τα πέντε (5) προηγούμενα έτη δεν μετείχαν σε Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου που καλλιεργεί μεταξύ άλλων τον στίβο. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης ενός εκ των φιλάθλων μελών, αυτό αντικαθίσταται υπό άλλου με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ.

Άρθρο 11

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Η απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών πρέπει να υποβάλλεται προς επικύρωση στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της λήξεως του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να κατατίθενται στον ΣΕΓΑΣ οι αιτήσεις μετεγγραφής.
 2. Σε περίπτωση μη τηρήσεως της ανωτέρω προθεσμίας επιλαμβάνεται απ’ ευθείας το Δ.Σ. και αποφασίζει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Σε μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών η αιτούμενη μετεγγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων πιστοποιητικών και εγγράφων αποδεικνύεται η νομιμότητά της.
 3. Όπου κατά τον παρόντα Κανονισμό τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των αθλητών που δικαιούται να αποκτήσει κατά κατηγορία το κάθε Σωματείο και παρά ταύτα έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου ανά κατηγορία, το Σωματείο οφείλει όπως το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, να γνωστοποιήσει στον ΣΕΓΑΣ τα ονόματα των αθλητών-αθλητριών τους οποίους προτιμά να αποκτήσει. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ θα θεωρήσει ως δεσμευτικές για το Σωματείο τις εντός του προβλεπόμενου αριθμού κατά χρονική ακολουθία σειράς υποβολής και πρωτοκόλλησης στον ΣΕΓΑΣ προγενέστερες αιτήσεις, απορριπτόμενων των επί πλέον αιτήσεων, οι δε σε αυτές αναφερόμενοι αθλητές θα παραμείνουν, χωρίς άλλη διατύπωση στη δύναμη του σωματείου στο οποίο ανήκουν.
 4. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μετεγγραφής από την αρμόδια επιτροπή δύνανται αυτόβουλα να παρίστανται εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων Σωματείων της Επιτροπής μη υποχρεούμενης σε κλήτευσή τους όπως παραστούν. Η μη παράσταση των ενδιαφερομένων δεν συνιστά έλλειψη ακροάσεως αφού η διαδικασία γίνεται εγγράφως και θεωρείται συντελεσμένη δια της υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών.
 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Μετεγγραφών χρήζουν επικυρώσεως από το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ και κοινοποιούνται το ταχύτερο μερίμνη του Γενικού Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ στους ενδιαφερόμενους. Κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ (εγκριτικής ή απορριπτικής) επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 2725/99.
 6. Χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να κατατίθενται οι αιτήσεις μετεγγραφής ορίζεται από 1 έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους πλην των περιοριστικών αναφερομένων περιπτώσεων, σύμφωνα με τις οποίες η μετεγγραφή ενεργείται αυτοδικαίως και σε οποιαδήποτε περίοδο του έτους.

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους Αθλητές, ή τους ασκούντες την γονική μέριμνα, ενώ απαιτείται και υπογραφή από γιατρό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση υγείας του Αθλητή, μόνο στην περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 4.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ υπό αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου του Σωματείου και επί αποδείξει άλλως με συστημένο φάκελο που θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το βραδύτερο την 31η Οκτωβρίου του υπό κρίση έτους.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως την 31η Οκτωβρίου του υπό κρίση έτους άλλως η σχετική αίτηση απορρίπτεται. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται αιτήσεις μετεγγραφής που δεν θα αναφέρονται σε συγκεκριμένο άρθρο του κανονισμού εγγραφών-μετεγγραφών Έλληνα αθλητή σε αθλητικά σωματεία του ΣΕΓΑΣ.

Μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά , κατά περίπτωση, κατατίθεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ στον ΣΕΓΑΣ για κάθε Αθλητή και Αθλήτρια, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου (5) παρ. (1).

 1. Για τις μεταγραφές των αθλητών της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος αποφασίζει η Επιτροπή Μετεγγραφών της οικείας Ένωσης Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) εφ’ όσον το Σωματείο στο οποίο μεταγράφεται ο αθλητής ανήκει στην δύναμη της ίδιας ΕΑΣ, άλλως η Επιτροπή Μετεγγραφών του ΣΕΓΑΣ.

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Μετεγγραφών της ΕΑΣ επιτρέπεται Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών.

 1. Δεν γίνεται δεκτή η οποιαδήποτε πράξη διορθωτική ηλικίας Αθλητή εφόσον αυτός έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.
 2. Σε όσες περιπτώσεις (και όπου) απαιτείται ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή στα Μητρώα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από την Ληξιαρχική Πράξη γέννησης αυτού. Για τον υπολογισμό του χρόνου συμπληρώσεως της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος λήξης της μεταγραφικής περιόδου.
 3. Μετακινήσεις αθλητών που οφείλονται στη συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων διέπονται από τις διατάξεις της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2725/99 Υπουργικής Απόφασης και των Κανονισμών του ΣΕΓΑΣ.
 4. Μέχρι της τελεσιδικίας της περί εγκρίσεως ή απορρίψεως της αιτήσεως μετεγγραφής αποφάσεως ο αθλητής μπορεί να αγωνίζεται με το σωματείο στο οποίο ανήκει ή ανήκε αντίστοιχα επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 2725/99 ή άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Άρθρο 12

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όπου στον παρόντα κανονισμό αναγράφεται «αθλητής» εννοείται και αθλήτρια. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν τον στίβο. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έγκριση του από την Γενική Συνέλευση των Σωματείων του ΣΕΓΑΣ και μετά τον έλεγχο της νομιμότητας του από τον (αρμόδιο Υπουργό) σύμφωνα με το Νόμο 2725/1999.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Κώστας  Παναγόπουλος                                           Βασίλειος Σεβαστής

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


ΔΗΜΟΦΙΛΗ